ارتودنسی

بیماران در صدد داشتن دندانهایی صاف و زیبا هستند که دستگاه‌های ارتودنسی بهترین راه  برای براورده کردن این خواسته بیماران می‌باشد ؛ متخصصین ارتودنسی ما آموزش دیده اند تا بتوانند این خدمات را  به خوبی طیف وسیعی از دیگر خدمات دندانپزشکی  در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند. این مسئله امکان براورده کردن تمام نیازهای بهداشت دهان و دندان را در زیر یک سقف به بیماران می‌دهد.

 تیم ما ارائه دهنده هر دو پرانتز ارتودنسی سنتی و ارتودنسی نامرئی می‌باشد .این تجهیزات برای یک دوره معین استفاده می‌شوند تا اطمینان از تناسب آرواره و هم ترازی دندان‌ها تامین شود، دندانهای صاف و قرار داشتن دندا نیش در محل صحیح نتنها ظاهر لبخند را بهتر میکند ، بلکه سلامت کلی دهان را هم تضمین میکند.