بیلیچینگ دندان ها

سفید کردن دندان های زنده در مطب
برای انجام این کار به مدت 1ساعت از ماده ی غلیظ هیدروژن پراکساید 40%استفاده می شود.این کار را بعد از 1 هفته 3 تا 4 بار تکرار می کنیم .در این روش از لیزر و یا لامپ های مخصوص می توان استفاده کرد که اثربخشی را افزایش می دهد .

سفید کردن دندان های غیر زنده در مطب
برای انجام این کار باید در دندان حفره ای ایجاد کرد که ژل سفید کننده ی دندان داخل آن قرار بگیرد .
دندان پزشک می توناند ژل را داخل دندان بگذارد بعد از 1 ساعت آن را خالی کند و این کار را بعد از 1هفته 3تا 4 بار تکرار کند .

سفید کردن دندان ها در منزل
ابتدا دندانپزشک باید از دو فک بیمار قالب تهیه کند. با استفاده از این قالب ها ماسک های شفافی ساخته می شود که کاملا دندان ها را می پوشاند. ژل های سفیدکننده باید داخل این ماسک ها ریخته و سپس ماسک ها بر روی دندان ها گذاشته شود . دندانپزشک نحوه ی استفاده از ماسک ها را آموزش خواهد داد . بیمار باید از این ماسک های پوشاننده در طول روز 4 تا 8 ساعت به مدت 2 هفته استفاده کند مدت زمان استفاده روزانه از این وسیله و اثر گذاری آن بستگی به غلظت ژل سفید کننده ی کارباماید اکساید 10 تا 16 % و میزان شدت زرد بودن دندان ها دارد.